Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης 301 - Ηλεκτρομαγνητισμός Ι (HΜ1)


Βιβλιογραφία

Βασικό εγχειρίδιο:«Εισαγωγή στην Ηλεκτροδυναµική», D. J. Griffiths, Παν. Εκδόσεις Κρήτης (2013)

Βοηθητικό υλικό / ιστοσελίδες: