Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης 301 - Ηλεκτρομαγνητισμός Ι (HΜ1)


Γνώση = Ανάπτυξη + ...

Θεωρία Πεδίων

Περιπτωσιακή Μελέτη 1: Φορτία και Ρεύματα

Συμμετρία και Ολοκληρωτικές Εξισώσεις Maxwell

Περιπτωσιακή Μελέτη 2: Ο Maxwell, η Συμμετρία, και η Επαλληλία για Χρονο-ανεξάρτητα Φορτία

Περιπτωσιακή Μελέτη 3: Ο Maxwell, η Συμμετρία, και η Επαλληλία για Χρονο-ανεξάρτητα Ρεύματα

Δυναμικά αντί πεδία;

Λύνοντας την εξίσωση Poisson

Περιπτωσιακή Μελέτη 4: Ηλεκτρικο Δυναμικο σε Χρονοανεξαρτητα Συστηματα

Περιπτωσιακή Μελέτη 5: Ηλεκτρικο Δυναμικο σε Μη Συμμετρικά Συστήματα: Μέθοδος Ειδώλων

Περιπτωσιακή Μελέτη 6: Μαγνητικό Διανυσματικό Δυναμικό

Περιπτωσιακή Μελέτη 7: Χωριζόμενες μεταβλητές

Πόλωση και Μαγνήτιση

Περιπτωσιακή Μελέτη 8: Πόλωση

Περιπτωσιακή Μελέτη 9: Μαγνήτιση

Επαναληπτικές Ασκήσεις